Podpořte Unii porodních asistentek!

Unie porodních asistentek UNIPA mimo jiné usiluje o to, aby každá žena měla možnost péče od své porodní asistentky. Kontinuální, bezpečnou a komfortní. Pomozte jim v tom příspěvkem v jakékoliv výši. Čím víc nás bude, tím jen lépe. Děkujeme.

Transperentní účet naleznete zde.

Podpora pro Ágnes Geréb- napište maďarskému presidentovi

Maďarský soud opětovně odsoudil porodní asistentku Ágnes za vykonávání jejího povolání. Celý případ už se táhne roky a je důkazem zlovůle a předpojatosti tamější justice. Níže sdílíme krátké shrnutí právničky Adély Hořejší (na Facebooku); KONTAKTNÍ FORMULÁŘ, NA KTERÉM LZE NECHAT ZRÁVU MAĎARSKÉMU PRESIDENTOVI; možný text dopisu a odkazy s více informacemi o Ágnes.

"Maďarsko definitivně uvězní porodničku, gynekoložku a porodní asistentku Ágnes Geréb. Agnes byla odsouzena v souvislosti s dvěma domácími porody, u nichž asistovala a zemřelo dítě, proces trval 8 let.. V Maďarsku byla v té době samotná asistence u domácího porodu trestným činem. Proces byl inkviziční, středověký, důkazy obhajoby a znalecké posudky, stejně jako to zažila Ivava Königsmarková u nás, nebyly připuštěny. Na rozdíl od Ivanina případu, kde systém nakonec při poslední možné šanci zatáhl záchrannou brzdu, v Maďarsku k tomu nedošlo. Brutalita maďarské represe je pudově bezhraniční. Agnes Geréb strávila nejdříve měsíce ve vazbě (!), k soudu tuto drobnou ženu vodili v řetězech i na nohou (!), až na nich měla krvavé podlitiny, následně byla na roky (!) uvězněna v domácím vězení a nyní půjde na další dva roky do vězení.
Kriminalizace porodních asistentek je nástrojem toho nejhrubšího násilí na ženách, kdy ženy nemohou rozhodovat o svém vlastním těle, jsou disciplinovány k tomu, aby nechaly automaticky šahat cizí lidi do své vagíny. Opojení mocí a možnost ženy ovládat, psychicky i fyzicky, je vlastní mnoha porodním systémům, potřeba kontroly mužů nad reprodukcí produkuje stále jen agresi, a spoluodpovídá za něj každý člověk, muž i žena, který se nevymezí."
Adéla Hořejší, 10.1. 2018

 

Kdo je Ágnes Geréb

 

Kontaktní formulář Jánose Ádera

Možný text zprávy:
Dear President János Áder
I strongly object to the Hungarian court verdict of 9th Jan against Dr Ágnes Geréb who has only ever acted in the interests of
Hungarian midwifery and the rights of birthing mothers. I believe that you as a European Union Head of State should do everything possible to help Dr. Geréb avoid imprisonment and secure the right to work again after more than a decade of persistent abuse and mistreatment by the Hungarian State systems.
Sincerely yours, xyxyxy

 

https://www.youtube.com/watch?v=0-U_6AM6EVs

15. 11. 2016 Vyhlášení rozhodnutí ESLP v případě Krejzová& Dubská; Demonstrace před MZ v Praze

V úterý 15. listopadu 2016 v 10 hodin dopoledne vyhlásí Evropský soud pro lidská práva dlouho očekávaný rozsudek ve sporu Dubská & Krejzová vs. Česká republika. Projednávalo se tam právo žen na asistovaný porod doma a výrok Malého senátu z roku 2014 byl jednoznačný (porod doma je pro tzv. nízkorizikovou ženu srovnatelně bezpečný a že by tyto ženy měly mít možnost volby místa porodu). Ne však natolik, aby přiměl Českou republiku ke změně legislativy a nebo alespoň k naplňování dosud stávajících zákonů. Zástupci stěžovatelek podali žádost, aby věc znovu projednal Velký Senát soudu. Tomuto typu žádostí je vyhověno pouze výjimečně, v cca 2 % případů, zde byla úspěšná. Velký Senát tak vedl další řízení, a to včetně ústního jednání. Nyní je očekáváno definitivní rozhodnutí soudu.

V úterý 15. listopadu 2016 od 13 hodin proběhne v advokátní kanceláři Wilson&Partners, Revoluční 1, Praha 1, tisková konference se zástupci stěžovatelek, paní Krejzovou a dalšími odborníky. Sledujte to přímo s nimi!

Svoboda rovnost mateřství/ Liberté Egalité Maternité

 

Ke stejné příležitosti je uspořádáno několik akcí jako výraz touhy po bezpečné péči v období těhotenství a touze po kontinuální péči samostatných porodních asistentek. Více se dozvíte na: Jen tak si normálně porodit

Vyvrcholením je demonstrace pořádaná 15. listopadu 2016 od 15:00 před Ministerstvem zdravotnictví v Praze (Palackého náměstí, 12000 Praha 2). O ní se více dozvíte na výše zmiňovaném odkazu.

 

Těšíme se na vás!

#svobodnavolba

PŘÍBĚHY PRO IVANU V NOVÉM KABÁTU A S NOVÝMI PŘÍBĚHY

Máme pro vás radostnou novinu! Se sílícím hlasem žen za změnu v českém systému péče v mateřství cítíme potřebu znovu otevřít formát Příběhů pro Ivanu. Od dnešního dne tak budeme opět vždy v 18h publikovat buď jeden příběh z archivu - pěkně od počátku, nebo jeden nový, kterých se za dobu od ukončení starých Příběhů ve vašich domovech a rodinách udály nepočítaně. Příběhy jsme při té příležitosti oblékly do nových šatů a změnily i doménu - místo koncovky .cz mají koncovku .eu.

Pojďme společně zase sdílet naše radostné i smutné porodní příběhy, příběhy pro svobodnou Ivanu, svobodné ženy, děti, rodiny. Posílejte nám své příběhy svých domácích porodů! Ukažme samy sobě i nevěřícím zástupcům ministerstev, kolik z nás už žije kontinuální péčí porodní asistentky, kolik dětí se denně rodí obyčejným, sebevědomým ženám.

 

PŘÍBĚHY PRO IVANU

Příběhy na Facebooku

První příběh Síla se probouzí

Ministerstvo zdravotnictví žádá na svém fb o zpětnou vazbu v otázce porodnictví

Z pera advokátky Adély Hořejší, k jejíž výzvě se připojujeme a sdílíme:

"Prosím o co nejvíce reakcí, především s ohledem na možnost péče vlastní porodní asistentky při porodu (a obecně kontinuální péče porodních asistentek, včetně hrazení jejich práce). Plus samozřejmě klasické problémy (otázka rozhodovací autonomie ženy, její důstojnosti, nepřetržitý kontakt s dítětem, násilí při porodní péči apod.). Je důležité, aby reakce byla konkrétní a optimálně strukturovaná a číslovaná (vyšetření dítěte na těle matky, bez odnášení, stříhání vaginy), neboť MZ skutečně neví, co je nerespektování doporučení WHO, mezinárodní standardy atd.

Mělo by i zaznít zaznít, že situace v porodnicích se bez svobodného trhu nezlepší, je tedy třeba přestat bránit porodním asistentkám, aby posyktovaly službu u domácího porodu.

Děkuji."

ODKAZ NA VÝZVU ZDE (KLIKNI:)

Milí rodiče, podělte se s námi o Vaše postřehy, náměty a zkušenosti z porodnic. Příspěvky pište pod obrázek.
Děkujeme, velmi si vážíme Vašeho zájmu o vylepšení kvality porodnické péče.

 

Pokud budete chtít být aktivní, ptejte se, jak s Vašimi připomínkami MZ naloží, proč to přesně chtějí vědět, co se chystá a podobně.

Chcete přispět ke zlepšení péče při porodu? Napište to Ministerstvu zdravotnictví!

ŠABLONA ŽÁDOSTI o přezkoumání porodní péče v ČR a vyjádření znepokojení s aktuálním stavem českého porodnictví VOLNĚ KE STAŽENÍ ZDE.

 

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

Palackého nám. 375/4

128 00

Praha 2

 

Jméno Příjmení

Ulice

PSČ

Místo

 

Věc: Žádost o prošetření postupů v porodnicích České Republiky a zvláště na gynekologicko- porodnickém oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 10

 

Vážený pane ministře Němečku,

dlouhodobě sleduji vývoj péče o těhotnou, rodící a ženu a dítě v období šestinedělí. V médiích často vídám informace, které jsou v naprostém rozporu s poznatky moderní vědy. Celé dezinformace dospěly do takových rozměrů, kdy např. bývalý předseda České gynekologicko- porodnické společnosti, pan Bohuslav Svoboda, v jednom měsíci tvrdí, že Kristellerovu expresi v České republice porodníci již léta neprovádí a pak ji sám iniciuje při porodu a nechá zaznamenat do dokumentu (viz: Dokument ČT Pět zrození: www.ceskatelevize.cz/porady/10408111009-cesky-zurnal/214562262600004-pet-zrozeni)

Žádám tedy tímto o prošetření postupů při péči o rodící ženy a jejich čerstvě narozené děti ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34. Dokument, který pouze zaznamenával to, jakým způsobem se personál o rodící ženy a novorozence stará, mě šokoval. Na základě níže uvedených informací žádám písemné odůvodnění konkrétně těchto postupů:

 1. Přeji si být informována o tom, jestli a jakým způsobem bude sankcionován Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., který mimo jiné v přímém přenosu nařídil užití Kristellerovy exprese, která patří dle WHO mezi zakázanou praktiku, protože u ní hrozí poškození dítěte, matky, protržení dělohy, smrt dítěte i matky.

  Viz: www.biostatisticka.cz/o-cem-se-nemluvi-to-neexistuje-kristellerova-exprese

 2. Jakým efektivním způsobem bude MZ postupovat ke stížnostem podaným na vedení porodu a personál, který u porodu byl? Bude, a jakým způsobem, MZ sankcionovat poskytovatele péče, kteří nedodržují standardy EU a WHO? Viz: 

 • 10 kroků k optimální porodní péči- IMBCI - Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

 • Péče v průběhu normálního porodu: praktická příručka: Světová zdravotnická organizace Ženeva, Odbor reprodukčního zdraví a výzkumu  
 • Bezpečné mateřství- Poporodní péče o matku a novorozence: Praktická příručka WHO
   
 1. Jak chce MZ zajistit dostupnou péči pro ženy, které si vyberou jiné místo k porodu, než porodnici?
 2. Proč MZ stále odmítá uznat péči PA v celém rozsahu jejich kompetencí, tj. doprovázet ženu v těhotenství, při porodu a pečovat o ni a dítě v období šestinedělí a to v místě, které si žena sama zvolí?
 3. Jak postupuje jednání Pracovní skupiny pro porodnictví při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů? Tímto žádám o zpřístupnění zasedání veřejnosti a médií, aby si i veřejnost, ti praví příjemci péče, mohli udělat obrázek o fungování diskuze ohledně nastavení pravidel péče o ženu a její dítě v těhotenství, při porodu a v šestinedělí.

 

Děkuji za Vaši odpověď, kterou očekávám v zákoně stanovené lhůtě dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.

 

V Místě, dne____

 

PODPIS

Chcete přispět k uznání a respektování práv žen při porodu? Pošlete svůj porodní příběh z české porodnice do konce října 2015.

V souvislosti s blížícím se ústním jednáním u Evropského soudu pro lidská práva ve věci Dubská a Krejzová proti České republice žádáme ženy, jejichž přání nebylo v porodnicích repsektováno, byly vystaveny zásahům proti své vůli nebo nebyly o zásazích vůbec informovány (oxytocin, KE, nástřih, separace, výkony na dítěti, nemožnost zvolit si svobodně polohu, přestřihnutí pupečníku před dotepáním, tahání placenty apod.), aby sepsaly svůj příběh a zaslaly jej do konce října. Jde o jednu z otázek, kterou ESLP akcentuje a bude důležitá pro jeho rozhodování. Prosím o šíření této informace. Více informací k sepsání, včetně doručovací adresy (lze nechat i osobně na recepci kanceláře, bohužel nelze poslat elektronicky), naleznete zde:
https://www.facebook.com/events/1693460640887625/

Novoroční přání všem ženám a soukromým porodním asistentkám

S  porodem se nerodí jen dítě, ale i matka, na tom se shodneme snad všichni. Pro ženu je to přelomové období, kdy získává nový rozměr ženství, sebedůvěry a sebehodnocení. Období, kdy je velmi důležité, s jakou ne/podporou se setkává, kdo a jak o ni pečuje a jaké kompetence si, bohužel, v dnešní formě péče, nechá vzít.

Často se setkávám s názorem, že soukromé porodní asistentky (PA) to mají v naší republice těžké. Souhlasím s tím. Pohybovat se na hraně zákona je vyčerpávající, nebýt chápán a podporován též. Dále se pak dozvídám, že musí dělat kompromisy, útěky a slevovat, protože jsou unavené, zdeptané a jsou rády za to, že mohou vůbec nějak pracovat. A tady vnímám velký a závažný problém, protože jakkoli těžké podmínky nemohou být omluvou pro to, dělat kompromisy. Zvlášť v pomáhajících profesích. Práce PA je velmi specifická. Měla by reprezentovat zdraví- psychické a fyzické. Jakýkoliv kompromis na těchto bodech vnáší riziko pro ženu i její dítě.

Ženy, přeji Vám, abyste mohly rodit své děti v bezpečném a podporujícím prostředí. V místě, kde bude zdravé chápání podpory ženy v těhotenství, při porodu i v době šestinedělí. Kde Vám bude nasloucháno a jednáno s Vámi na rovinu, bez neuskutečnitelných slibů typu: já Vás v porodnici uchráním. Přeji Vám, abyste byly schopné pojmenovávat a vyžadovat přesně ten typ péče, který potřebujete. Abyste nevolily „menší zlo“ a nespokojovaly se s polovičatými službami.

Milé samostatné porodní asistentky, děkuji Vám, že jste se rozhodly pro náročné a pomáhající povolání. Významně přispíváte k ozdravení naší společnosti tím, že představujete a hájíte zdravé procesy. Děkuji, že se snažíte najít své místo i v systému, kde pro Vaše povolání není připraven prostor a podmínky. Přeji Vám, abyste neslevovaly, naprosto z ničeho! Protože pokud budete slevovat Vy, povede to k další traumatizaci žen a jejich dětí. Ženy, které hledají soukromou porodní asistentku, poptávají i důvěrný vztah s ní. Pro to je pak jakékoliv přivření očí a volení kompromisů bolestivější a traumatičtější. Pokud jste unavené, dopřejte si pauzu. Nechte se zase opečovat těmi, kterým jste utvořily bezpečný prostor. Naše generace Vás potřebuje v plné síle, nekompromisní a hájící zdraví.

S láskou a úctou všem ženám a matkám,

za občanské sdružení Jde to I JINAK,

Anna Frantíková Procházková

   Porod po Česku

PorodPoCesku.cz přináší jednoduchý způsob, jak můžete dát vědět o svých pocitech a zkušenostech z vašeho jedinečného dne, dne, kdy se vám narodilo VAŠE dítě, a to bez studu a hanby. Nejste v tom totiž vůbec samy. Věříme, že takovéto vyjádření je prvním krokem k tomu, jak věci začít měnit.

10 kroků k podpoře raného kontaktu

Volně šířitelný "manuál" k podpoře raného kontaktu. Děkujeme Michaele Mrowetz a Marcele Peremské za jejich práci a podporu nově vznikajích rodin.

Ke stažení ZDE

Podporujeme Ivanu žádostí nejvyššímu státnímu zástupci

30. 7. 2014 vyšlo najevo, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman podal dovolání k Nejvyššímu soudu proti osvobozujícímu rozsudku pro Ivanu Königsmarkovou.

Napište, prosím, na níže uvedený kontakt nejvyššímu státnímu zástupci:

1)    Žádost na základě zákona o svobodném přístupu k informacím:

 • V kolika případech od počátku roku 2000 do konce července 2014 podal Nejvyšší státní zástupce dovolání v NEPROSPĚCH obviněného u NEDBALOSTNÍCH trestných činů?
 • V kolika případech od počátku roku 2000 do konce července 2014 podal Nejvyšší státní zástupce dovolání v NEPROSPĚCH u VŠECH trestných činů.
 • V kolika případech od počátku roku 2000 do konce července 2014 podal Nejvyšší státní zástupce dovolání v NEPROSPĚCH u nedbalostních trestných činů v situaci obdobné s IK - tedy nejprve pravomocného odsouzení, poté zrušení rozsudků všech soudů Ústavním soudem, následně pravomocné zproštění nalézacím i odvolacím soudem a poté dovolání.
   

2)    Dopis s vlastním názorem na situaci:

 • Svůj názor na situaci napište oddělelně od žádosti č. 1. Stačí jej naformulovat vlastními slovy a měl by vyjadřovat občanskou (ne)spokojenost s řešením případu i stavu věcí. Vodítkem může být: vyjádření (ne)důvěry ve státní moc a represivní složky, jak vnímáte celý proces, zda Vám přijde lidsky vedený a pod. Můžete přiložit i výborný text Pavla Uhla, který najdete níže.
   

https://www.nsz.cz/index.php/cs/informace-pro-veejnost/jina-podani
https://www.nsz.cz/index.php/cs/mapa-kontakt/brnnsky-kraj

 

Svoji žádost, prosím, zveřejněte například na FB jako příklad pro ostatní.

  

 

Ivana Königsmarková je pravomocně osvobozena!

Dne 29. 4. 2014 Městský soud v Praze potvrdil verdikt Ústavního soudu, který Ivanu Königsmarkovou zprostil veškerých obvinění a prohlásil, že je nevinná. Nynější rozsudek je pravomocný a je možné pouze dovolání k Nejvyššímu soudu.

Gratulujeme Ivaně a děkujeme za mravenčí práci jejím advokátům- manželům Hořejším. Ivano, přejeme Ti hodně znovunalezených sil a mnoho podporujících lidí kolem sebe.

Věříme, že verdikt Ústavního soudu: žena má právo rodit doma, začne hýbat s legislativními ledy, myšlením a vzděláváním našich zákonodárců i lékařů. Vyhlížíme rychlé a nutné změny v konceptu zdravotnické péče o těhotné, rodící a ženy a jejich děti v období šestinedělí.

Sdělujte své představy a žádosti o péči během těhotenství, porodu a šestinedělí všem osobám, které o Vás pečují. Pište své žádosti na příslušná místa. Největšími hybately jsme totiž my, konzumentky péče.

NÁVOD JAK NA TO NALEZNETE NAPŘÍKLAD ZDE.

Postup matrik v případě domácích porodů musí být přiměřený

Matriční úřady se nemohou spoléhat na pouhé prohlášení rodičů o domácím porodu. Současně ale musí v požadavcích na rodiče respektovat princip přiměřenosti. 

Více k problematice naleznete ZDE

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
veřejná ochránkyně práv

Příběh Ivany Königsmarkové diktují i nadále represivní složky státu

Státní zástupkyně podala odvolání proti zprošťujícímu rozsudku. Rozsudek byl doručen několik týdnů po uplynutí lhůty pro doručení. Je zřejmé, že zákonnými lhůtami si soud příliš hlavu neláme.

Odůvodnění rozsudku je prakticky stejné jako původní odsuzující rozhodnutí, pouze s výhradou, že jelikož soud je vázán rozhodnutím Ústavního soudu, nezbývá mu nic jiného, než zproštění obžaloby. Obsahové stránce rozhodnutí Ústavního soudu a argumentům v něm se soud zjevně nehodlá zabývat. Místo objektivního zhodnocení je zřejmý zájem na odsouzení, což připustil až Ústavní soud, který se jako první v celém procesu řídil právními principy.

Státní zástupkyně v průběhu posledního proběhlého soudního stání nenavrhla žádné nové důkazy, ani se dále nevyjadřovala. Nakonec však pronesla závěrečnou řeč, která byla plná nenávisti a osobních útoků. Toto je významným vybočením z povinností státního zástupce.

V odvolání státní zástupkyně apeluje na odvolací soud, aby přehodnotil nález Ústavního soudu, protože pak by nebylo možné Ivanu odsoudit! Zjevně je toto pro státní moc nežádoucí. Rozsudek Ústavního soudu je ale zavazující pro všechny soudy! Dále státní zástupkyně navrhuje nové důkazy, a to je odborné vyjádření pana Velebila k věci. Pan Velebil byl součástí vládní delegace u Evropského soudu pro lidská práva, kde usiloval o to, aby porodní asistentky stály mimo systém poskytování péče, neboť by to zhoršilo na světě „nejlepší“ české výsledky.

Ivana potřebuje naši podporu, a to ve všech směrech.

Odvolací řízení se koná dne 29.4. ve 14 hodin, místnost 330/3. patro, u Městského soudu v Praze, pobočka Spálená. V souladu s principem zákonného soudce o věci rozhoduje stejný senát jako v případě prvního odvolacího řízení. Jednání je veřejné.

Překvapuje mne a zaráží, jak jednoduché je zničit jednoho člověka, podobně jako za minulého režimu. Společnost se tváří jako demokratická, ale lidé jsou uvnitř stále stejní, totalitní myšlení zůstalo. Chtěla bych napsat něco o naději, napsat Ivaně, že tohle není možné, že žijeme v právním státě, že přeci kohokoli nemůžou soudit za něco, pro co neexistuje právní rámec a že paní se přece pro porod doma rozhodla dobrovolně. Ale hlodají ve mně pochybnosti v ten právní stát. Není obvyklé, že by někdo u soudu podával odvolání proti rozhodnutí Ústavního soudu. Celý soudní proces proti Ivaně Königsmarkové postrádá aspekty práva i lidskosti vůči všem zúčastněným.

Státní zástupce vykonává úkoly státního zastupitelství. Zastupuje stát a společnost při ochraně veřejného zájmu. Tedy i mého zájmu. Ptám se, je toto ochranou veřejného zájmu? Je veřejný zájem exemplárně pranýřovat a potrestat Ivanu Königsmarkovou? Za „co by, kdyby“? Vyznačuje se toto trestní řízení dodržováním zákonnosti, na které je povinen státní zástupce dohlížet? Proč někteří svědci a některé důkazy jsou brány v potaz a některé ne? Jsem také veřejnost. Ne, není to můj zájem. Jako přínosné vidím stanovení smysluplných pravidel pro domácí porody, pro vznik porodních domů a ukončení násilí v porodnicích. Respektování evropského práva. Práva vyspělých společností.

Státní zástupce by měl zde hájit zájmy mne jako občana státu Česká republika, nicméně místo pocitu bezpečí a jistoty mne tento soudní proces naplňuje pocity masivní úzkosti. Když zavřu oči, vidím pomník obětem komunistického režimu na Petříně. Destrukci samotné podstaty lidství. Zneužití soudní moci ve prospěch České gynekologicko-porodnické společnosti, protože to je ta společnost, kterou státní zástupkyně zastupuje.

Šárka Jirsáková

„Soud řekl, že jsem zproštěna viny. Stalo se tak na základě rozhodnutí Ústavního soudu. Soudu jsme navíc doplnili důkazní materiály,“ řekla iDNES.cz Ivana Königsmarková, která vede Unii porodních asistentek
„Věc pro mě definitivně nekončí, protože rozsudek není pravomocný. Běží lhůta pro odeslání odůvodnění v písemné formě a lhůta pro možné odvolání státní zástupkyně. Předpokládám ale, že žádný velký zvrat už nenastane,“ dodala.

Zdroj: https://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2014/04/11/pribeh-ivany-konigsmarkove-diktuji-i-nadale-represivni-slozky-statu/

https://zpravy.idnes.cz/obvodni-soud-osvobodil-konigsmarkovou-za-domaci-porod-pge-/krimi.aspx?c=A140129_164001_domaci_hv

Právo ženy na asistovaný domácí porod u soudu ve Štrasburku

Rozhodnutí Ústavního soudu

Jak vypadá péče porodní asistentky v těhotenství?

Unie porodních asistentek uvádí pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu, práci porodních asistentek a péči o dítě (např. používání látkových plen a nošení dětí v šátku). Všechny krátké filmy si můžete prohlédnout na www.unipa.cz.

Ještě čerstvý krátký film pojednává o péči porodní asistentky v době těhotenství a jak podpořit zdravé těhotenství ženy.

Video najdete ZDE

Souhrn informací k soudu ve Štrasburgu:

Zatím stále ještě není v kauze práva ženy na asistovaný porod doma, která se projednávala u Evropského soudu ve Štrasburgu dne 10.9.2013, rozhodnuto. Záznam jednání je k vidění zde.

Připomeňme si, že čeští lékaři porody mimo zdravotnické zařízení nechtějí. Chtějí mít moc nad ženou, nad celým porodním procesem. A to za jediným účelem, za porození zdravého dítěte. Bohužel tím, jak do porodu zasahují, pokládají ženy v porodní místnosti na záda a odebírají jim moc nad vlastním tělem, ženy velmi poškozují a rutinní praktiky mají za následek různé komplikace. Proto ženy v posledních letech stále častěji vyhledávají bezpečené místo, kde mohou rozhodovat o tom, co chtějí nebo nechtějí, kde nemusí poslouchat příkazy lékaře a mohou porodit jen s porodní asistentkou, která ženy provází a podporuje je v důvěru k vlastnímu tělu a ženy tak mohou porodit své děti přirozeně a bez následných traumat.    

A protože toto chtěly i dvě české ženy, které si přály porodit doma, ale současné nastavení porodní péče jim to však neumožnilo, obrátily se na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Věříme, že soud jim dá za pravdu a porodní legislativa se bude muset v naší republice změnit. 

Jakmile bude rozhodnuto, budeme vás informovat.

Zde jsou odkazy na celou kauzu:

https://llp.cz/pripady/pravo-zeny-na-asistovany-domaci-porod-resi-soud-ve-strasburku/
https://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/239839-cesti-lekari-nechteji-porody-doma-ceka-zeny-madarsky-scenar/
https://normalniporod.cz/co-se-deje/pravo-ceskych-zen-na-asistovany-domaci-porod-resi-soud-ve-strasburku/
https://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=789855
https://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/241448-cesko-prichystalo-strasburku-pravni-bitvu-o-domaci-porody/
https://www.neurope.eu/article/czech-republic-against-birth-home

Příběhy pro Ivanu Königsmarkovou

www.pribehyproivanu.cz

Rozhodli jsme se jako formu podpory pro Ivanu Königsmarkovou zveřejňovat každý den jeden porodní, těhotenský, rodinný příběh, ve kterém se jakýmkoliv způsobem, někdy i pouze letmým dotykem, objevila Ivana Königsmarková.

Inspirovali jsme se maďarskými stránkami https://tortenetek.szules.hu/ na podporu Ágnes Geréb.

Tyto příběhy budou zveřejňovány po celou dobu, kdy Ivana nemůže vykonávat svou práci, a to denně, vždy v 18 hodin jako večerníček, počínaje Štědrým dnem 2011. Pokud Ivana nebude moci pracovat 5 let, bude zapotřebí zveřejnit více než 1600 příběhů. Věříme, že takto bude každý den zachováno kontinuum Ivaniny práce.

Chcete-li tímto způsobem Ivanu podpořit, pošlete váš příběh na pribehyproivanu@gmail.com.
Uveďte, prosím, název příběhu, který bude uveden jako název článku, a jakou formou si přejete příběh podepsat (celým jménem, vyjmenováním všech členů rodiny, iniciály, anonymně).
Příběh můžete doplnit také fotografiemi, případně melodií, která se vám v souvislosti s ním vryla do paměti nebo kterou máte rádi (odkaz na youtube.com).

S vaší pomocí přinášíme na každý den příběh. Příběh pro každého, kdo naslouchá, pro každého s otevřenýma očima a srdcem. Pravdivé příběhy o porodu, o narození. Příběhy miminek, maminek, tatínků a rodin. Příběhy s Ivanou.

Děkujeme,
Jde to i jinak

I Jinak kanál na Youtube

ZDE si můžete pustit záznamy z happeningu, který proběhl 17.10. 2011. Děkujeme Martině Josefové za skvělou kameramanskou práci!

Hesla happeningu:

 • Chceme legální, kontinuální, komunitní a bezpečnou péči porodní asistentky (PA) před porodem, u porodu a po porodu.
 • Chceme vytvoření profesních podmínek pro PA. Chceme je sladit s právním systémem EU a ukotvit je i v naší legislativě
 • Chceme péči hrazenou ze zdravotního pojištění, které si platíme
 • Podporujeme Ivanu Königsmarkovou - její mediálně propíraný případ je důsledkem nedostatečné právní podpory pro práci porodních asistentek v České republice, které se odráží na profesionálech i na běžných konzumentech péče

Není Vám lhostejné, jakým způsobem rodíte?

PAK PŘIPOJTE SVŮJ PODPIS ZDE

 

Nepřehlédněte:

Milé ženy, pokud jste porodily dítě během posledních pěti let, podělte se prosím o svou zkušenost v dotazníku sestaveném do projektu financovaném Evropskou Unií pro zjištění nejlepších praktik v oblasti mateřské péče napříč Evropou.

EU-B3 Babies Born Better: Czech Language Survey

 

Jaký způsob péče je tedy nejbezpečnější?

Dovolujeme si Vás upozornit na nově zveřejněné, významné a velmi přínosné internetové stránky biostatističky Markéty Pavlíkové. Markéta Pavlíková se již řadu let věnuje studiu zahraničních dat ohledně péče o těhotnou a rodící ženu a péče o ni a její dítě v období šestinedělí. Srovnává zveřejněné statistiky a výzkumy, překládá je nám v ucelených celcích tak, že jsou pochopitelné i pro nás- běžnou populaci. 

Vyvrací a boří mnohé mýty ohledně bezpečnosti a dostupnosti péče a jejího financování.

Děkujeme, vážíme si tvé dlouhodobé a mravenčí práce!

www.biostatisticka.cz/blog/

www.facebook.com/biostatisticka

 • Chceme legální, kontinuální, komunitní a bezpečnou péči porodní asistentky (PA) před porodem, u porodu a po porodu.
 • Chceme vytvoření profesních podmínek pro PA. Chceme je sladit s právním systémem EU a ukotvit je i v naší legislativě
 • Chceme péči hrazenou ze zdravotního pojištění, které si platíme
 • Podporujeme Ivanu Königsmarkovou - její mediálně propíraný případ je důsledkem nedostatečné právní podpory pro práci porodních asistentek v České republice, které se odráží na profesionálech i na běžných konzumentech péče

 

Světový týden respektu k porodu

19. – 25. května 2014 se uskuteční již tradiční paleta přednášek; seminářů a workshopů pro těhotné a jejich rodiny; interaktivní přednášky a projekce pro žáky a studenty; seminářů pro zdravotníky; filmové projekce a dalších. Můžete se zúčastnit na těchto třech hlavních místech a na mnoha dalších měnších městech:

Praha

Brno

Ostrava

Vyjádření rodičovské iniciativy Jde to I JINAK k práci médií ohledně tématu porod doma

V Praze, 28. 2. 2012

„Stalo se to znova. Porod doma je nebezpečný, hazard s lidskými životy, neuvážený počin sobecké a nevzdělané matky...“
To, a mnohem více se můžete dočíst, doslechnout nebo dokonce zhlédnout z většiny mainstreamových médií, které se poslední dobou tak rády vyjadřují k problematice domácích porodů.

Dnes, 28. 2. 2012, se opět ukázala předpojatost zpravodajských serverů, snoubená s neprofesionálním jednáním. Některá z internetových médií vydala článek o zpackaném domácím porodu, který se měl odehrát v pražských Kobylisích. Kobylisy jsou však od malé vesničky na Nymbursku, kde se dítě narodilo, asi 70 km. Média se neshodla ani na pohlaví miminka a už vůbec ne na tom, jak celý porod probíhal.

A jako téměř pokaždé se kromě relevantních informací nedostávalo zprávám citlivosti. V době, kdy rodina prožívá hluboký otřes a měla by mít prostor pro oplakání dítěte, čas na truchlení a rozloučení, se musí věnovat obhajobě své volby. Svobodné, právoplatné a stejně hodnotné, jako je rozhodnutí rodit v porodnici.

Chtěla bych za rodičovskou iniciativu Jde to I JINAK podpořit všechna média, aby se vystříhávala podobných chyb v neprofesionálním informování veřejnosti. To se dnes ukázalo jako velmi nedostatečné, nepřesné a zaujaté. Vezměte, prosím, na vědomí, že takové jednání se velmi bolestně dotýká rodiny, ve které k tragédii došlo, jejich příbuzenstva i přátel.

Žádám proto:

 • Informujte až po ověření zpráv z relevantních zdrojů
 • Informujte citlivě. I zprávy, které byste chtěly nechat vyznít důrazně, nemusí být zbavené lidskosti
 • Informujte důkladně a důsledně (pokud se dozvíte nové skutečnosti, aktualizujte)
 • A v neposlední řadě: nastudujte zdroje WHO a dalších organizací, které se problematikou plánovaných porodů doma a jejich (ne)bezpečností zabývají již drahnou dobu a jejich závěry jsou založené na praxi, nikoli dogmatech

 

Za Iniciativu Jde to I JINAK

Anna Frantíková