Událo se

Ivana Königsmarková je pravomocně osvobozena!

Dne 29. 4. 2014 Městský soud v Praze potvrdil verdikt Ústavního soudu, který Ivanu Königsmarkovou zprostil veškerých obvinění a prohlásil, že je nevinná. Nynější rozsudek je pravomocný a je možné pouze dovolání k Nejvyššímu soudu.

Gratulujeme Ivaně a děkujeme za mravenčí práci jejím advokátům- manželům Hořejším. Ivano, přejeme Ti hodně znovunalezených sil a mnoho podporujících lidí kolem sebe.

Věříme, že verdikt Ústavního soudu: žena má právo rodit doma, začne hýbat s legislativními ledy, myšlením a vzděláváním našich zákonodárců i lékařů. Vyhlížíme rychlé a nutné změny v konceptu zdravotnické péče o těhotné, rodící a ženy a jejich děti v období šestinedělí.

Sdělujte své představy a žádosti o péči během těhotenství, porodu a šestinedělí všem osobám, které o Vás pečují. Pište své žádosti na příslušná místa. Největšími hybately jsme totiž my, konzumentky péče.

NÁVOD JAK NA TO NALEZNETE NAPŘÍKLAD ZDE.

 

 Mezinárodní den žen: prevence násilí na ženách 

Jakékoli násilí na ženách je porušením lidských práv. Chceme upozornit na to, že péče o ženu v těhotenství, při a po porodu v ČR často vykazuje charakter násilí.

Toto násilí často začíná již na začátku těhotenství, kdy je žena vmanipulovávána gynekologem, respektive společností k podstoupení množství prenatálních testů, které buď „schválí“, že se její dítě může narodit, nebo ho označí jako k dalšímu životu nevhodné. Tento selektivní výběr je ženám zpravidla předkládán jako norma a ženy jej obvykle podstupují ochotně a bez dalšího vyptávání. Pokud testy vyjdou nepříznivě, je žena nabádána podstoupit usmrcení svého prenatálního dítěte. Vše ve jménu dobra. Dobra pro koho? Pro dítě? Pro matku? Pro lékaře?

Žena, které se podaří vyhnout násilí v rámci těhotenské péče, je ohrožena násilím při porodu. Především mnoha porodníky propagované programované porody, spolu s nabídkou medikace na tlumení bolestí, velmi zvyšují riziko násilí na ženě a dítěti.

Možná máte pocit, že jste se s porodnickým násilím v rámci svého porodu nesetkala, proto níže uvádíme nejběžnější situace násilí na porodním sále:

 • opakovaná vaginální vyšetření v průběhu těhotenství i porodu
 • vyvolávání porodu
 • manuální roztahování děložního hrdla
 • urychlování průběhu porodu medikací
 • porodní poloha vleže na zádech
 • Kristellerova exprese – tlačení na břicho rodičky při samotném porodu dítěte
 • preventivní rozstřižení rodidel ženy
 • okamžité přerušení pupečníku
 • porod placenty podpořený medikací
 • separace dítěte od matky
 • vyhrožování, že kontakt kůže na kůži s matkou je pro dítě ohrožující

Takovéto násilí je vykonáváno dnes a denně v našich porodnicích. Toto násilí je nastavené jako norma, jako něco, co je nutné u porodu „vydržet“. Tuto normu nám předkládají i veřejné sdělovací prostředky, stejně jako TV se svými oblíbenými českými seriály z medicínského prostředí.

Toto násilí je praktikováno jako legitimní z důvodu záchrany života matky i dítěte. Proč ale potřebují z pohledu českých porodníků matka a dítě zachraňovat? Proč potřebuje být dítě „zachráněno“ z matky? Proč mají zdravotníci potřebu zachraňovat tam, kde jsou všichni zdraví?

Nebo je to jen boj o moc, o veškerou kontrolu nad porodním procesem?

Je důležité, aby se rodiče vymezovali proti zbytečným intervencím při porodu jejich dítěte, aby matky začaly být opět respektovány a brány jako nejlepší expertky na rození dětí. Ani sebevzdělanější porodník totiž nikdy neporodí ani jediné dítě. I když je jich spoustu, co o sobě prohlašují, že jich odrodili tisíce. Jak by ale vnímali stejné násilí, co provádí při porodu na ženách, prováděné na nich samotných? Líbil by se jim nástřih hráze? Chtěli by být takto mrzačeni? Líbilo by se jim nucení do poloh, které jim nevyhovují? Líbilo by se jim, kdyby v bolestech byli ponecháni svíjející se na zemi v ordinaci jiného lékaře, zatímco by se jich sestra bez sebemenší citové účasti a pochopení vyptávala na pracovní profesi, titul a telefonní číslo jejich příbuzných?

Jak změnit péči o ženu v oblasti porodnictví, aby nebyla plná násilí?

Klinická psycholožka M. Mrowetz publikovala na téma změny péče o ženu v období reprodukce tuto myšlenku:

„Ženy mohou udělat to nejjednodušší: hledat zdroje poznání mateřství mezi sebou a vzájemně se v tomto chování podporovat. Imaginární společnost neexistuje. Všechny tyto ženy pak budou součástí společnosti a svým kompetentním mateřským chováním budou společnost měnit, a to například už v době prenatální péče o dítě a také v období u porodu, když se budou cítit a chovat kompetentně v kontaktu s narozeným miminkem. Kontakt kůže na kůži s právě narozeným dítětem je pro dítě z hlediska empirie i medicínských výzkumů tím nejzdravějším místem. Tento kontakt podporuje a startuje kompetentní mateřské chování a zdravotníci, i dle mých pracovních zkušeností, jsou schopni se tomuto zdravému chování ženy a dítěte přizpůsobit. Antropologové pozorující opičí rodinné celky vždy konstatují, že nositelem změny chování pozitivního pro celou skupinu jsou mladé asertivní samice a jejich potomci, kteří změnu uvádějí do praxe.“

K Mezinárodnímu dni žen přejeme všem ženám prožití jejich reprodukčního období bez násilí ze strany odborníků i společnosti.

Za I jinak, o.s.

Radka Vyoral Krakovská

https://www.ijinak.cz/

 

29. 1. 2014 zprostil Obvodní soud pro Prahu 3 Ivanu Königsmarkovou obžaloby

Obvodní soud pro Prahu 3 dnes zprostil Ivanu Königsmarkovou obžaloby. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně si ponechala lhůtu na odvolání.
Obvodní soud respektoval nález Ústavního soudu, provedl dílčí doplnění důkazů navrhovaných obhajobou a uzavřel, že není daná příčinná souvislost mezi jednáním Ivany Königsmarkové a úmrtím dítěte, nedošlo tedy ke spáchání trestného činu.
Soud rovněž zdůraznil, že je třeba ústavně konformně včlenit porodní asistentky do systému poskytování péče, apeloval na lékařský spolek, aby začal s porodními asistentkami spolupracovat a „nepráskal dveřmi“, zdůraznil zájem na ochraně zdraví žen i dětí. Současně naznačil, že by soudní moc neměla být zneužívána v profesním sporu.
Podrobnější analýzu rozhodnutí provedeme po obdržení písemného odůvodnění rozsudku.

Právníci Ivany K.: Adéla a Richard Hořejší

https://zpravy.idnes.cz/obvodni-soud-zprostil-viny-porodni-asistentku-konigsmarkovou-pw0-/domaci.aspx?c=A140129_164001_domaci_hv

 

Souhrn informací k soudu ve Štrasburgu:

Zatím stále ještě není v kauze práva ženy na asistovaný porod doma, která se projednávala u Evropského soudu ve Štrasburgu dne 10.9.2013, rozhodnuto. Záznam jednání je k vidění zde.

Připomeňme si, že čeští lékaři porody mimo zdravotnické zařízení nechtějí. Chtějí mít moc nad ženou, nad celým porodním procesem. A to za jediným účelem, za porození zdravého dítěte. Bohužel tím, jak do porodu zasahují, pokládají ženy v porodní místnosti na záda a odebírají jim moc nad vlastním tělem, ženy velmi poškozují a rutinní praktiky mají za následek různé komplikace. Proto ženy v posledních letech stále častěji vyhledávají bezpečené místo, kde mohou rozhodovat o tom, co chtějí nebo nechtějí, kde nemusí poslouchat příkazy lékaře a mohou porodit jen s porodní asistentkou, která ženy provází a podporuje je v důvěru k vlastnímu tělu a ženy tak mohou porodit své děti přirozeně a bez následných traumat.    

A protože toto chtěly i dvě české ženy, které si přály porodit doma, ale současné nastavení porodní péče jim to však neumožnilo, obrátily se na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Věříme, že soud jim dá za pravdu a porodní legislativa se bude muset v naší republice změnit. 

Jakmile bude rozhodnuto, budeme vás informovat.

Zde jsou odkazy na celou kauzu:

https://llp.cz/pripady/pravo-zeny-na-asistovany-domaci-porod-resi-soud-ve-strasburku/
https://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/239839-cesti-lekari-nechteji-porody-doma-ceka-zeny-madarsky-scenar/
https://normalniporod.cz/co-se-deje/pravo-ceskych-zen-na-asistovany-domaci-porod-resi-soud-ve-strasburku/
https://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=789855
https://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/241448-cesko-prichystalo-strasburku-pravni-bitvu-o-domaci-porody/
https://www.neurope.eu/article/czech-republic-against-birth-home
                                                                        

 

Hrdinou může být každý

Webové stránky www.hrdinou.cz, sloužící jako platforma pro inspiraci k občanské angažovanosti. Mezi nominovanýni 105-ti hrdiny můžete najít i obdivuhodné ženy, které se svými silami, profesionálním přístupem, kvalifikací a celým srdcem se snaží změnit stav českého porodnictví a péči o matku a dítě jako nedělitelnou jednotku. Přečtěte si jejich příběhy a nechte se ispirovat:)

Adélo https://www.hrdinou.cz/105-hrdinu/adela-horejsi-83

Šárko https://www.hrdinou.cz/105-hrdinu/sarka-jirsakova-70

Ivano https://www.hrdinou.cz/105-hrdinu/ivana-konigsmarkova-25

Michaelo https://www.hrdinou.cz/105-hrdinu/michaela-mrowetz-96

Děkujeme, jste úžasné!

Globální hnutí proti násilí při porodu - růží proti násilí!

Dnes, 25.listopadu je mezinárodní den proti násilí na ženách.

Pomozte nám otevřít i téma násilí, které je na ženách prováděno v oblasti porodnictví.
Pojďte s námi upozornit na nedůstojné, násilné, zacházení s ženami v porodnicích.

Více info zde.

 

 

Vyjádření o. s. Jde to I JINAK k pořadu ČT Máte slovo- Sporné domácí porody

Ve čtvrtek 3. 10. 2013 odvysílala Česká televize přímý přenos televizního pořadu: Máte slovo. Touto veřejnou zprávou bychom chtěli upozornit na neprofesionalitu p. Jílkové, potažmo producentů veřejnoprávní televize a na mystifikace, které se ohledně porodů (a to nejen porodů doma) v českých médiích beztrestně uvádějí.

Původně pozvání do pořadu za skupinu „domácí porody- ano“, přijali tři hosté: Richard Hořejší, Lukáš Rumlena a Petr Pavlík- člen rady vlády pro rovné příležitosti. Na místě, asi půl hodiny před vysíláním pořadu, však těmto mužům bylo sděleno, že Petr Pavlík vystupovat nebude a bude usazen do publika. Pan Hořejší, Rumlena i pan Pavlík se ohradili proti tomuto neserioznímu jednání a žádali o dodržení původní dohody. Místo Petra Pavlíka Česká televize postavila do jedné z hlavních rolí velmi alternativního (i když sečtělého a inteligentního muže) pana Budku, který žije v komunitě, na statku. Je naprosto zřejmé, že touto cestou chtěli podsunout, že ženy rodící doma, jsou alternativní a jejich rozhodnutí není kompetentní. Již z nerovnoměrného rozestavení stran- porody doma- ano/ ne, jasně vyplývá, že celý program byl přímo cílený pro představení rizikovosti porodů mimo zdravotnické zařízení a upevnění moci zdravotnických struktur v České Republice. Komentáře paní Jílkové byly zavádějící, lživé a urážející.

Děkujeme pozvaným hostům (pánům R. Hořejšímu, L. Rumlenovi, P. Pavlíkovi), že se rozhodli nenechat se zneužít a po neseriozním jednání ČT a ze studia pořadu Máte slovo, odešli. Dali tím jasně najevo, že chtějí dodržování domluvených podmínek, stejně jako chceme od zdravotníků my dodržování našich. Vymezit se je správné, přijetí manipulace je potvrzení její zdánlivé správnosti. A evidentně byli první, kteří se dokázali paní Jílkové postavit, když to sama několikrát nevěřícně zopakovala. Takoví muži se pak dokážou postavit i za své ženy a rodiny. Tímto rázným krokem a odmítnutím zneužití dali šanci zlepšit situaci nejen v porodnictví, ale také v kvalitě pořadů České televize a jednání moderátorů.

Chopte se té této šance a napište stížnost Radě ČT.

Kontakt:
Rada České televize
Kavčí hory
140 70, Praha 4
tel.: 261 137 417-419
e-mail: radact@ceskatelevize.cz

Za o. s. Jde to I JINAK, v Praze dne 5. 10. 2013, Anna Frantíková a kol.

 

Evropský soud po lidská práva se vyjádří k porodnímu systému péče v ČR

10.9.2013 se Evropský soud pro lidská práva bude zabývat stížností dvou žen, které si nemohly vybrat kde a s kým porodit své dítě. Česká péče o matku a novorozence byla kritizována Výborem OSN. Výbor bere na vědomí zprávy o běžném používání lékařských zákroků, údajně často bez ženina předchozího svobodného a informovaného souhlasu nebo lékařské indikace, rychlý nárůst císařských řezů, separace novorozenců od matek po dobu až několika hodin bez důvodů souvisejících se zdravím, odmítnutí propustit matku a dítě z nemocnice před 72 hodin po porodu, a povýšeným postojem lékařů, které brání matkám v jejich svobodné volbě zvolit si pečovatele o sebe a své dítě při porodu a v šestinedělí.
Výbor doporučuje přijmout protokol normální porodní péče, který zajistí respektování práv pacientů a vyhne je zbytečným lékařským zákrokům, aby všechny zásahy byly prováděny pouze se svobodným, předchozím a informovaným souhlasem, dále doporučuje sledování kvality péče v porodnicích , poskytování povinného školení pro všechny zdravotnické odborníky ohledně práv pacientů a souvisejících etických norem; pokračovat ve zvyšování povědomí o právech pacientů, včetně šíření informací a zvážit kroky, aby porody mimo nemocnice byly bezpečné a cenově dostupné řešení pro ženy.
Jednání lze sledovat živě ZDE
.

 

Vyjádření ke zrušení rozsudku Ivany Königsmarkové

Dnes, 28.8.2013, v 8,30h Ústavní soud České republiky zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29.11.2011 a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 21.9.2011.

Ivano, gratulujeme a přejeme k dnešním narozeninám vše nejlepší!

Velký dík patří obhájcům paní Ivany, Richardovi a Adéle Hořejším. Díky jejich argumentaci, vytrvalosti a píli dosáhli tohoto zrušení a naději na nový, spravedlivý proces.
Ústavní soud uznal, že se soudce nemůže schovat za názor znalce, a že práci komunitních a terénních porodních asistentek nelze posuzovat na základě znalosti práce porodnického oddělení.
Uznal, že Ivaně bylo znemožněno se adekvátně obhajovat, že byly opakovaně opomenuty důkazy, které navrhovala a které svědčily v její prospěch, a že soudní důkazy protistrany byly při posudku zaujaté. Plné znění nálezu ZDE.

Předsedkyně senátu, Ivana Janů, se po skončení líčení v rozhovoru pro média mimo jiné vyjádřila, že v Česku byla odjakživa tradice domácích porodů, která byla bohužel násilně přerušena a ona nevidí důvod, proč se k této tradici opět nevrátit. Je ovšem zapotřebí, aby naši zákonodárci ustanovili pravidla a standardy pro porody mimo zdravotnické zařízení, neboť zde chybí.

Na následné tiskové konferenci byly média informována o podstatě celého problému. Jádrem sporu nejsou porody doma, ale umožnění porodním asistentkám vykonávat svou profesi v plném rozsahu - v péči o těhotnou, rodící ženu a novorozence. Aby mohly své služby ženám poskytovat na místě, které si žena svobodně zvolí. Současnou snahou kriminalizovat účast porodních asistentek u porodů mimo zdravotnické zařízení totiž paradoxně odpírají ženě a jejímu dítěti pomoc a podporu při porodu, což působí s prohlašováním, jak je nutné pro každé dítě zajistit ty nejlepší zdravotnické podmínky, protichůdně.

Věříme, že nyní již není možné ignorovat současnou napjatou situaci v porodnictví a následující události přinesou zprůhlednění a nastavení pravidel současného stavu.
Nyní, po dnešním soudním verdiktu, je již zcela reálná naděje, že se toto změní a bude možné legálně využívat služeb porodních asistentek kdekoli a kdykoli.

 
Jolana Hamáková
Jde to I JINAK

 

Inspirace z Norska

Norské zdravotnictví pečuje o matku a dítě jako o nedělitelnou jednotku. Podporuje ženu i otce v rodičovských kompetencích, prostředí porodnice plně přizpůsobila potřebám nově vznikajícím rodinám.

https://andrejruscak.blog.idnes.cz/c/357106/Porody-v-Norsku-aneb-inspirace-pro-ceske-porodnictvi.html

 

Jak řeší Bolívie snížení mateřské úmrtnosti?

Bolívie se rozhodla řešit vysokou mateřskou úmrtnost porodními pokoji v nemocnicích, které vypadají jako pokoje v typických venkovských domcích.
Dr. Gonzales Condori říká, že klíčovou součástí projektu je i přítomnost tradičních porodních asistentek z místních komunit na porodním sále. Je to dramatická změna v zemi, která po staletí vylučovala znalosti komunitních PA z "oficiálních" míst, jako jsou školy a nemocnice.
Domácí porod v západní Bolívii se výrazně liší od nemocničního: rodina připravuje léčivé čaje, zajišťuje teplo a klid a matka se pohybuje volně a rodí v poloze, která je pro ni nejpohodlnější.
V tomto pokoji jsou dvě lůžka, jedno pro matku a druhý pro rodinné příslušníky, kteří ji doprovázejí. K dispozici je i vlastní koupelna a sporák.

Rády bychom, aby se novým směrem bolivijské zdravotní politiky inspirovalo i ministerstvo zdravotnictví ČR!

www.csmonitor.com/World/Americas/2013/0718/In-birthing-rooms-Bolivia-sees-way-to-cut-maternal-deaths

 

Petice za domácí porody a poskytování péče porodními asistentkami

Díky za iniciativu Mgr. Pavle Křížové

Petici svým podpisem můžete podpořit zde

 

Soud rozhodl: Nemocnice musí ženám zajistit porodní asistentku i u porodu doma

Městský soud v Praze minulý týden (leden 2012) potvrdil, že rodičky mohou vyžadovat péči nemocniční porodní asistentky u domácího porodu za situace, kdy vinou úřadů a politiky státu není dostupná péče soukromých porodních asistentek.

Více se dozvíte zde

Vyšlo v tisku
:

Žena má právo rodit doma a nemocnice jí musí pomoci, rozhodl soud

Nemocnice má dle soudu zajistit porodní asistentku u porodu doma

Ivana Königsmarková: Rozsudek cítím jako velkou nespravedlnost

 

Odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 v případu Ivany Königsmarkové

Dovolujeme si se souhlasem Ivany Königsmarkové zveřejnit Odvolání proti rozsudku Obvodního soudu  pro Prahu 3- č. j. 1 T 93/2010-682 ze dne 21. září 2011.


Rodičovská iniciativa Jde to i jinak podporuje porodní asistentku Ivanu Königsmarkovou. Věříme, že v postotalitním, demokratickém státě již nadále nebudou přehlížena práva žen, osobní svoboda jednotlivce a že Česká Republika se zařadí mezi další okolní země, které potírají totalitní praktiky a důsledně dbají na dodržování lidských práv a svobod.

Více se můžete dozvědět i zde:

TZ k odvolani ze dne 29. 11. 2011.pdf (115,7 kB)

https://denikreferendum.cz/clanek/12007-liga-lidskych-prav-stihani-porodni-asistentky-je-soucasti-statni-represe