České organizace a iniciativy podporují Ivanu Königsmarkovou

15.12.2011 18:49

Liga otevřených mužů

Liga otevřených mužů je nezisková organizace pro muže, která vznikla v roce 2006.

Podporuje muže, aby si vědomě organizovali svůj osobní, partnerský a rodinný život, a pečovali o své zdraví. Chce, aby nesli odpovědnost za svět kolem sebe a byli schopni veřejně vyjádřit své občanské postoje. Organizace si uvědomuje, že muži spolu soutěží, ale kvalitu jejich života nezvyšuje rivalita, ale vzájemná solidarita a podpora.

LOM stojí za Königsmarkovou

LOM prosazuje účast mužů u porodu – jednu z pozitivních motivací pro aktivní otcovství. Proto se také chceme vyjadřovat k porodnictví v ČR. A proto nemůžeme schvalovat, že Ivana Königsmarková, porodní asistentka, která se zasazuje o liberalizaci svého oboru, je nedemokraticky a účelově perzekuována. Žádáme minimálně o právo na spravedlivý soudní proces. V této souvislosti upozorňujeme na článek „Když soudí lékaři“ (Respekt 49/2011) a také na otevřený dopis samotné Ivany Königsmarkové i na stanovisko jejích právních zástupců.

Česká ženská lobby

Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice. ČŽL má v současnosti 23 členek – českých ženských nevládních organizací, a jejich počet zatím dále roste. Je také součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s Evropskou komisí EU.

Tiskové prohlášení: Česká ženská lobby podporuje Ivanu Königsmarkovou

Česká ženská lobby, asociace dvaceti nevládních organizací hájících práva žen v České republice, tímto vyjadřuje svoji podporu Ivaně Königsmarkové, prezidentce Unie porodních asistentek. Připojujeme se k výzvě dalších organizací a jednotlivců a požadujeme skutečně spravedlivý soudní proces, který by nestranně a objektivně posoudil, zda opravdu došlo k nějakému pochybení z její strany.

Za naprosto bezprecedentní považujeme rovněž fakt, že paní Königsmarková má pojišťovně hradit náklady spojené s léčbou dítěte. Samozřejmě je smutné a tragické, kdykoliv při porodu nebo po něm zemře dítě. Ovšem rozdíl v tom, jak státní autority stíhají porodní asistentku, která je známou propagátorkou přirozených porodů a obhájkyní emancipace žen - rodiček, ve srovnání s podobnými případy, v nichž figurují lékaři, je zcela evidentní.

Česká ženská lobby s rostoucími obavami sleduje současný vývoj v oblasti porodnictví. Práva žen - rodiček jsou oklešťována a po pozitivních změnách, které nastaly po pádu komunismu, se situace začíná nebezpečně vracet do starých kolejí. Pronásledování samostatně působících porodních asistentek (paní Königsmarková není zdaleka jediná, která čelí represím ze strany státních institucí) je součástí tohoto negativního trendu.

K tomuto vyjádření se rovněž připojil Porodní dům U čápa, o.p.s.

 

Jana Smiggels Kavková
Předsedkyně České ženské lobby

 

Tiskové prohlášení České ženské lobby ke stažení

Tiskové vyjádření právních zástupců Ivany Königsmarkové k soudnímu rozhodnutí

Více ZDE