Jde to i jinak

07.10.2011 22:35

V současnosti se žena v České republice během svého těhotenství, porodu a šestinedělí setkává až se šedesáti odborníky, kteří pečují o zdraví její a novorozeného dítěte. Může takový počet poskytovatelů zaručit kontinuitu péče, která je zvláště v období mateřství velice důležitá?

 

Není sporu o tom, že každé těhotenství je jiné. Vyhodnocujeme-li zdraví matky a plodu, je brána v potaz rodinná anamnéza, podmínky, ze kterých nastávající rodiče pocházejí, jejich názory na zdravotní péči během těhotenství, při porodu i po něm a samozřejmě i psychika ženy a její naladění na miminko. Z logiky věci vyplývá, že i kdyby se sešli ti nejlepší odborníci, nemohou svou klientku poznat v takovém rozsahu, jako jedna pečující osoba, která provází ženu během celého těhotenství a jejíž péče je v případě potřeby provázaná s dalšími odborníky.

 

Mnoha studiemi bylo prokázáno, že kontinuální péče PA je pohodlná, příjemná, efektivní, levná a hlavně bezpečná forma péče o těhotnou ženu, rodičku, ženu po porodu a v době šestinedělí i o jejího novorozence.

 

Inspiraci můžeme najít hned u našich zahraničních sousedů. V Německu mají systém, ve kterém porodní asistentka může být vedoucím ošetřovatelem. Porodní asistentky tu jsou partnery pro lékaře a gynekology, mohou mít pracovní smlouvy s jednou či více porodnicemi, anebo mohou své povolání vykonávat úplně samostatně. Samostatné porodní asistentky pak ženy doprovázejí při porodu na místě, které si žena k porodu vybere. Takovým místem může být porodnice, porodní dům, porod může také proběhnout doma. Ze zdravotního pojištění je porodním asistentkám hrazena péče o ženu během těhotenství, při porodu a v době šestinedělí, stejně jako péče o novorozence.

 

Nechceme nic mimořádného.

Chceme péči, která neodporuje nejnovějším poznatkům moderní vědy, chceme péči bezpečnou pro nás i naše děti - chceme péči PA ve všech bodech jejich kompetencí.