Mezinárodní den žen: prevence násilí na ženách

08.03.2014 19:51

Jakékoli násilí na ženách je porušením lidských práv. Chceme upozornit na to, že péče o ženu v těhotenství, při a po porodu v ČR často vykazuje charakter násilí.

Toto násilí často začíná již na začátku těhotenství, kdy je žena vmanipulovávána gynekologem, respektive společností k podstoupení množství prenatálních testů, které buď „schválí“, že se její dítě může narodit, nebo ho označí jako k dalšímu životu nevhodné. Tento selektivní výběr je ženám zpravidla předkládán jako norma a ženy jej obvykle podstupují ochotně a bez dalšího vyptávání. Pokud testy vyjdou nepříznivě, je žena nabádána podstoupit usmrcení svého prenatálního dítěte. Vše ve jménu dobra. Dobra pro koho? Pro dítě? Pro matku? Pro lékaře?

Žena, které se podaří vyhnout násilí v rámci těhotenské péče, je ohrožena násilím při porodu. Především mnoha porodníky propagované programované porody, spolu s nabídkou medikace na tlumení bolestí, velmi zvyšují riziko násilí na ženě a dítěti.

Možná máte pocit, že jste se s porodnickým násilím v rámci svého porodu nesetkala, proto níže uvádíme nejběžnější situace násilí na porodním sále:

 • opakovaná vaginální vyšetření v průběhu těhotenství i porodu
 • vyvolávání porodu
 • manuální roztahování děložního hrdla
 • urychlování průběhu porodu medikací
 • porodní poloha vleže na zádech
 • Kristellerova exprese – tlačení na břicho rodičky při samotném porodu dítěte
 • preventivní rozstřižení rodidel ženy
 • okamžité přerušení pupečníku
 • porod placenty podpořený medikací
 • separace dítěte od matky
 • vyhrožování, že kontakt kůže na kůži s matkou je pro dítě ohrožující

Takovéto násilí je vykonáváno dnes a denně v našich porodnicích. Toto násilí je nastavené jako norma, jako něco, co je nutné u porodu „vydržet“. Tuto normu nám předkládají i veřejné sdělovací prostředky, stejně jako TV se svými oblíbenými českými seriály z medicínského prostředí.

Toto násilí je praktikováno jako legitimní z důvodu záchrany života matky i dítěte. Proč ale potřebují z pohledu českých porodníků matka a dítě zachraňovat? Proč potřebuje být dítě „zachráněno“ z matky? Proč mají zdravotníci potřebu zachraňovat tam, kde jsou všichni zdraví?

Nebo je to jen boj o moc, o veškerou kontrolu nad porodním procesem?

Je důležité, aby se rodiče vymezovali proti zbytečným intervencím při porodu jejich dítěte, aby matky začaly být opět respektovány a brány jako nejlepší expertky na rození dětí. Ani sebevzdělanější porodník totiž nikdy neporodí ani jediné dítě. I když je jich spoustu, co o sobě prohlašují, že jich odrodili tisíce. Jak by ale vnímali stejné násilí, co provádí při porodu na ženách, prováděné na nich samotných? Líbil by se jim nástřih hráze? Chtěli by být takto mrzačeni? Líbilo by se jim nucení do poloh, které jim nevyhovují? Líbilo by se jim, kdyby v bolestech byli ponecháni svíjející se na zemi v ordinaci jiného lékaře, zatímco by se jich sestra bez sebemenší citové účasti a pochopení vyptávala na pracovní profesi, titul a telefonní číslo jejich příbuzných?

Jak změnit péči o ženu v oblasti porodnictví, aby nebyla plná násilí?

Klinická psycholožka M. Mrowetz publikovala na téma změny péče o ženu v období reprodukce tuto myšlenku:

„Ženy mohou udělat to nejjednodušší: hledat zdroje poznání mateřství mezi sebou a vzájemně se v tomto chování podporovat. Imaginární společnost neexistuje. Všechny tyto ženy pak budou součástí společnosti a svým kompetentním mateřským chováním budou společnost měnit, a to například už v době prenatální péče o dítě a také v období u porodu, když se budou cítit a chovat kompetentně v kontaktu s narozeným miminkem. Kontakt kůže na kůži s právě narozeným dítětem je pro dítě z hlediska empirie i medicínských výzkumů tím nejzdravějším místem. Tento kontakt podporuje a startuje kompetentní mateřské chování a zdravotníci, i dle mých pracovních zkušeností, jsou schopni se tomuto zdravému chování ženy a dítěte přizpůsobit. Antropologové pozorující opičí rodinné celky vždy konstatují, že nositelem změny chování pozitivního pro celou skupinu jsou mladé asertivní samice a jejich potomci, kteří změnu uvádějí do praxe.“

K Mezinárodnímu dni žen přejeme všem ženám prožití jejich reprodukčního období bez násilí ze strany odborníků i společnosti.

Za I jinak, o.s.

Radka Vyoral Krakovská

https://www.ijinak.cz/