Ministerstvo zdravotnictví hledá cesty, jak kriminalizovat ženy, které volí porod v domácnosti

17.11.2012 21:05

Dnes, 17. listopadu, si připomínáme smutné výročí roku 1939. Němci zavřeli české vysoké školy, jako symbol svobody, inteligence a zodpovědnosti k demokratickým principům, a zahájili vraždění studentů. Totalitní režim vždy ohrožují svobodné postoje, je tedy třeba se jich zbavit.

V naší rané demokracii jsou bohužel stále svobodné postoje vnímány jako hrozba zavedených pořádků.

Úředníci Ministerstva zdravotnictví nejen že perzekuují samostatné porodní asistentky, ale dokonce chtějí rovněž kriminalizovat a ostrakizovat ženy, které realizují své právo na sebeurčení, tedy si chtějí zvolit způsob a místo porodu.

Ministerstvo zdravotnictví si nechalo v roce 2009 vypracovat analýzu se zadáním: „Právní posouzení ve věci odpovědnosti matky za trestněprávní relevantní následky v souvislosti s porodem v domácím prostředí“, od externí advokátní kanceláře bývalého ministra Pavla Němce (Advokátní kancelář Němec, Bláha a Navrátilová, s.r.o.), za odměnu ve výši přesahující 50 000 Kč, zadavatelkou byla úřednice ministerstva MUDr. Pánová, která se rovněž podílela na podání trestního oznámení na Ivanu Königsmarkovou.

Obsah této analýzy odmítá Ministerstvo zdravotnictví zveřejnit.

Za socialismu jsme byli stejnými miminky vedle sebe na vozíku. Čekali jsme, až nám přidělí mámu. Nekřičeli jsme, protože nás odnaučili křičet tím, že nás nikdo neposlouchal. Teď už ale nejsme miminka odevzdaně ležící vedle sebe na vozíku, ani miminka, jejichž výdobytkem je samostatný vozík, miminka, která přestala myslet, cítit a křičet jako jejich rodiče. Umíme a chceme říci svůj názor. Chceme, aby se naše děti rodily svobodně.

Podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím můžete žádat o vydání této analýzy také vy. Analýzy se můžete domáhat následně i soudně. Utajování a represe není cestou demokratické společnosti. Našel se jeden soudce, kterému neušlo, že rodiče jsou kompetentní starat se o své děti. Možná je takových rodičů i soudců víc!

Dnes v den svátku demokracie podpořte demokracii v sobě a podpořte Ivanu K., svou cestu a cestu vašich dětí ze společných vozíků ke svobodě.

Šárka Jirsáková

 

Zdroj: www.pribehyproivanu.cz