Novoroční přání všem ženám a soukromým porodním asistentkám

01.01.2015 22:49

S  porodem se nerodí jen dítě, ale i matka, na tom se shodneme snad všichni. Pro ženu je to přelomové období, kdy získává nový rozměr ženství, sebedůvěry a sebehodnocení. Období, kdy je velmi důležité, s jakou ne/podporou se setkává, kdo a jak o ni pečuje a jaké kompetence si, bohužel, v dnešní formě péče, nechá vzít.

Často se setkávám s názorem, že soukromé porodní asistentky (PA) to mají v naší republice těžké. Souhlasím s tím. Pohybovat se na hraně zákona je vyčerpávající, nebýt chápán a podporován též. Dále se pak dozvídám, že musí dělat kompromisy, útěky a slevovat, protože jsou unavené, zdeptané a jsou rády za to, že mohou vůbec nějak pracovat. A tady vnímám velký a závažný problém, protože jakkoli těžké podmínky nemohou být omluvou pro to, dělat kompromisy. Zvlášť v pomáhajících profesích. Práce PA je velmi specifická. Měla by reprezentovat zdraví- psychické a fyzické. Jakýkoliv kompromis na těchto bodech vnáší riziko pro ženu i její dítě.

Ženy, přeji Vám, abyste mohly rodit své děti v bezpečném a podporujícím prostředí. V místě, kde bude zdravé chápání podpory ženy v těhotenství, při porodu i v době šestinedělí. Kde Vám bude nasloucháno a jednáno s Vámi na rovinu, bez neuskutečnitelných slibů typu: já Vás v porodnici uchráním. Přeji Vám, abyste byly schopné pojmenovávat a vyžadovat přesně ten typ péče, který potřebujete. Abyste nevolily „menší zlo“ a nespokojovaly se s polovičatými službami.

Milé samostatné porodní asistentky, děkuji Vám, že jste se rozhodly pro náročné a pomáhající povolání. Významně přispíváte k ozdravení naší společnosti tím, že představujete a hájíte zdravé procesy. Děkuji, že se snažíte najít své místo i v systému, kde pro Vaše povolání není připraven prostor a podmínky. Přeji Vám, abyste neslevovaly, naprosto z ničeho! Protože pokud budete slevovat Vy, povede to k další traumatizaci žen a jejich dětí. Ženy, které hledají soukromou porodní asistentku, poptávají i důvěrný vztah s ní. Pro to je pak jakékoliv přivření očí a volení kompromisů bolestivější a traumatičtější. Pokud jste unavené, dopřejte si pauzu. Nechte se zase opečovat těmi, kterým jste utvořily bezpečný prostor. Naše generace Vás potřebuje v plné síle, nekompromisní a hájící zdraví.

S láskou a úctou všem ženám a matkám,

za občanské sdružení Jde to I JINAK,

Anna Frantíková Procházková