Tisková zpráva DOMÁCÍ PORODY PŘED VELKÝM SENÁTEM EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

29.11.2015 22:24

Tisková zpráva
DOMÁCÍ PORODY PŘED VELKÝM SENÁTEM EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

Dne 2. prosince 2015 se bude konat ústní jednání před Velkým senátem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP) ve věci Dubská a Krejzová proti České republice.

Z minulého jednání zazněl výrok soudu, že práva stěžovatelek porušena nebyla. V odůvodnění je však napsáno, že práva porušena byla, ale ne natolik, aby soud porušení vyslovil. Zde můžete shlédnout video z předchozího jednání:
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=2885911_10092013&language=lang

 

Adéla Hořejší, advokátka Wilson & Partners, která případ vede, k nadcházejícímu jednání říká:

 

„Česká republika velmi dobře ví, že nemůže přímo omezit právo ženy rodit doma. Volí tedy cestu nepřímé represe, brání porodním asistentkám, aby u porodů asistovaly, nevydává jim oprávnění k práci. Jakékoli prohlášení státu o tom, že tímto postupem chrání zdraví žen a dětí je pouze účelové. Těžko lze chránit zdraví druhého člověka tím, že je mu odepřena zdravotní péče. V současné době jsou ženy nuceny rodit doma bez asistence. Pravým smyslem postoje státu je chránit monopolní postavení České gynekologicko-porodnické společnosti, která represi vůči ženám, které chtějí rozhodovat samy o svém porodu, i vůči porodním asistentkám vyvolává. Čeští porodníci drží moc a kontrolu nad penězi, ženami i volbou. Bez možnosti volby se nezmění ani situace uvnitř porodnic.”

 

Za o.s. Jde to I JINAK,

Jolana Novotná

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ ZDE