Tisková zpráva k celosvětovému dni porodních asistentek

07.05.2012 11:18

V Praze, dne 5. 5. 2012

 

Pátého května jsme si u příležitosti celosvětového dne porodních asistentek připomněli důležitost a výjimečnost této profese.

Náplň práce porodní asistentky tak, jak ji známe dnes, je v naší zemi značně omezená. Současná legislativa její kompetence stírá, předává jiným odborníkům, kteří však nemají takové možnosti a konkrétní vzdělání, jako studovaná porodní asistentka. Situace je vážná, neprospívá systému jako celku, porodním asistentkám a jejím kolegům, a především pak ženám samotným. Mnoho žen v České republice volá po možnosti projít si celé těhotenství, porod i šestinedělí, se samostatnou porodní asistentkou. 

Rodičovská iniciativa Jde to I JINAK podporuje profesi samostatných porodních asistentek, které budou moci pečovat o zdravou ženu již v období těhotenství. Poznají její zdravotní stav i osobní nastavení v širokých souvislostech, vyslechnou její přání a budou ji tak moci lépe podpořit při samotném porodním procesu. Svou péči budou poskytovat matce i dítěti jako nedělitelné jednotce, podpoří ženu v jejích rodičovských kompetencích. Pomohou jí s kojením, péčí o dítě, budou matku navštěvovat v době šestinedělí, nabídnou i praktickou pomoc a doporučí další odborníky, bude-li jich třeba. Žena tak nezůstane po porodu bez následné odborné péče.

Podle zahraničních studií se ukazuje, že kontinuální péče porodní asistentky je pro matku a dítě šetrnější, příjemnější, bezpečnější, efektivnější a levnější, než stávající model zdravotní péče.

Rodičovská iniciativa Jde to I JINAK poukazuje na nedostatečný systém zajištění péče o těhotnou, rodící ženu a její dítě v období šestinedělí. Ženy by měly mít možnost využít služeb samostatných porodních asistentek hrazenou ze zdravotního pojištění, pokud jim přijde adekvátní a pro ně vhodná. Ženy by měly mít možnost si zvolit místo porodu s odbornou asistencí zajištěnou takovým způsobem, aby míra rizika byla co nejnižší.

Rodičovská iniciativa Jde to I JINAK věří, že nastal čas na řešení palčivých otázek dostupnosti péče pro ženy a jejich děti. Je nutné, aby se naši zákonodárci začali zaobírat legislativními změnami, které zpřístupní péči soukromých porodních asistentek všem těm, kteří ji uznají pro sebe za nejlepší. Věříme, že tento proces nebude tak složitý a bezvýchodný, jak se nyní zdá. Máme možnost se podívat do okolních vyspělých zemí, kde tento model zdravotní péče již řadu let funguje a nese výborné výsledky.

 

Za Iniciativu Jde to I JINAK: Anna Frantíková; Jolana Hamáková

 

www.ijinak.cz; https://www.facebook.com/chcemebabu