Tisková zpráva k demonstraci

01.10.2011 22:01

Vzhledem k současné napjaté situaci v porodnictví svoláváme na 17.10.2011 od 15ti hodin demonstraci na Palackého náměstí v Praze. Tato demonstrace se koná na podporu svobodných a rovných podmínek při volbě místa porodu a zajištění náležité péče. Chceme rovněž podpořit všechny porodní asistentky v jejich kompetencích při péči o ženu v těhotenství, pro samostatné vedení porodu a péči o fyziologického novorozence a ženu v šestinedělí, a to včetně uznání takového výkonu pro pojišťovnu, bez ohledu na místo porodu.
Stát se svým návrhem zákona o zdravotních službách chystá možnost porodu mimo zdravotnické zařízení ještě více omezit. Dojde k výrazné restrikci osobních svobod a práv v poskytování zdravotnické péče, ale také porodních asistentek ve výkonu jejich povolání. Tento zákon je zcela zjevně v rozporu s Listinou základních práv a svobod a Směrnicí 80/155/EU, jakož i veškerými zvyklostmi ve vyspělých zemích Evropy a moderní lékařskou péčí. V zemích na sever, západ i jih od nás má porod mimo zdravotnické zařízení své místo zahrnuté do systému zdravotní péče.
Represe a zastrašování jsou prvky totalitních režimů. Co požadujeme, je podpora, spolupráce a smysluplná regulace.

Děkujeme za vyjádření či mediální podporu a vaši přímou účast na demonstraci.

 

 

Czech midwifery demonstration.doc (22 kB)