Vyjádření k soudu Ivany Königsmarkové

15.10.2011 23:15

Vyjádření k soudu Ivany Königsmarkové

 

Plně podporujeme a důvěřujeme odbornosti Ivany Königsmarkové, která byla nepravomocně odsouzena k dvěma letům vězení s podmínečným pětiletým odkladem, pětiletému zákazu činnosti a musí také zaplatit 2,7 milionu korun jako náhradu zdravotní pojišťovně.

 

Ivana Königsmarková vedla porod, při němž dodržela všechna doporučení Světové zdravotnické organizace pro optimální vedení normálního porodu, porod nevykazoval žádné abnormality, plodová voda byla čirá, ozvy dítěte v pořádku.

Po narození dítěte, které nedýchalo, řádně zahájila resuscitaci, dítě odsála, dýchala s ním a prováděla masáž srdce. Současně s tím byla přivolaná záchranná služba. Záchranná služba přijela do pěti minut, převzala resuscitaci dítěte a po hodině  jej převezla do neonatologického centra  v pražském Podolí. Dítě mělo postižený mozek a po dvaceti měsících zemřelo.

 

Osobně jsme se účastnily soudu s Ivanou Königsmarkovou a můžeme konstatovat, že soud při posuzování viny Ivany Königsmarkové nebyl nestranný.

Vyžádané posudky měly hrubé nedostatky. Na položené otázky v podstatě neodpovídaly. Nedokázaly říci, jaké konkrétní pochybení Ivany Königsmarkové vedlo ke stavu dítěte, pouze hodnotily celou péči jako non lege artis.

Problémem je, že toto hodnocení vychází z pravidel, která platí pro porod v porodnici. Posudky se vůbec nenamáhaly zohlednit specifika vedení porodu mimo zdravotnická zařízení. Všechny bychom je tak mohly označit za předem předpojaté vůči péči porodní asistentky a zvláště vůči vedení porodu mimo zdravotnické zařízení.

Z našeho pohledu bylo porušeno právo obviněné na spravedlivý proces. Obhajobě byly zamítnuty v podstatě všechny navrhované důkazy, svědci, znalci, odborníci i důkazy listinné.

 

Obhájci se na místě proti rozsudku odvolali a my jim tímto vyjadřujeme naši plnou podporu. Věříme, že soud, u kterého bude případ znovu posuzován, bude vážit svá stanoviska na základě platných ustanovení evropského práva, na standardech zdravotní péče osvědčených po celém světě, dopřeje hlasu oběma stranám a bude spravedlivý.

Vyjadřujeme naši podporu Ivaně, chceme, aby její jednání bylo posuzováno se stejnou profesionalitou, kterou ona dopřává svým klientkám. Vážíme si energie, kterou věnuje boji za rovné pracovní podmínky pro samostatné porodní asistentky.  Přejeme jí, aby soud ctil zásady spravedlivého procesu.