Výzva za bezpečný porod

11.10.2011 00:50

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Výzva za bezpečný porod, která vznikla pod záštitou České ženské lobby (www.czlobby.cz) a s podporou desítek osobností, kritizuje právě projednávaný zákon o zdravotních službách, důrazně ale poukazuje i na absurdní opatření ministerstva zdravotnictví, která dlouhodobě odporují vědeckým poznatkům o tom, co znamená bezpečný porod.

 

To, že česká legislativa dostatečně neošetřuje samostatnou primární péči porodních asistentek (která je ostatně v Německu, Rakousku či Polsku běžná a hrazená pojišťovnami), škodí nejen porodním asistentkám, ale v důsledku zejména těhotným ženám a jejich dětem. Ženy sice mají právo (nejen) podle Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku zvolit si jakékoli místo k porodu, český stát jim však dává na výběr pouze jednu možnost – porodnice.

 

Pokud chtějí rodit jinde, stát jim k porodu poskytuje nulovou odbornou asistenci a každého, kdo by chtěl rodící ženě pomoci mimo nemocniční zařízení, plánuje podle zmiňovaného zákona dokonce trestat vysokou pokutou. Nemožnost získat odbornou pomoc při porodu mimo nemocniční zařízení je také důvod stížnosti na Českou republiku, kterou se aktuálně zabývá Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. V obdobném případu v Maďarsku vyhověl soud stěžující si ženě. 

 

“Možnost volby porodní péče není v rozporu s bezpečím pro dítě ani pro matku. Jak jinak si vysvětlit, že země, kde jsou ženy tradičně respektovány (Německo, Skandinávie, Velká Británie), využívají široce porodní asistence a zároveň mají výborné porodnické výsledky? Efektivitu a bezpečnost porodní asistence potvrzují i závěry WHO a IMBCO,” řekla Eliška Kodyšová, odborná konzultantka České ženské lobby a občanského sdružení Aperio.

 

“S porodem nemám zatím žádnou zkušenost a pokud k ní v budoucnu dojde, budu zřejmě patřit mezi ty matky, které volí porodnici. Přesto si myslím, že v takto citlivé věci, kterou porod bezpochyby je, by každý měl mít právo volby. Nehledě na to, že tímto zákonem by se v podstatě odsoudila k zániku funkce porodní asistentky, kterou může žena využít, ať už se rozhodne rodit kdekoli,” uvedla jedna z podporovatelek Výzvy za bezpečný porod, herečka Martha Issová.  

 

„Přístup Ministerstva zdravotnictví, který vytlačuje porodní asistentky ze systému poskytovatelů předporodní, porodní a poporodní péče, je krátkozraký a může mít fatální následky, pokud jde o bezpečnost rodících žen a jejich dětí. A to zejména v situaci, kdy Ministerstvo zdravotnictví zároveň avizuje rušení až třetiny malých porodnic,“ uvedla Kateřina Hájková Klíčová, výkonná ředitelka Unie porodních asistentek.

 

Výzvu za bezpečný porod podpořila i klinická psycholožka, psychoterapeutka a soudní znalkyně Michaela Mrowetz: “Dlouhodobě usiluji o to, aby dítě a žena v před-, porodní a poporodní péči byly nedělitelnou jednotkou. Dítě po porodu patří k rodičům - snažím se podpořit českou společnost v tom, že tato starodávná tradice je zdravá a normální. Podle mých i zahraničních výzkumů a pozorování tento způsob péče o rodinu nejlépe zajistí komunitní práce porodních asistentek s výraznou efektivitou zdravotní, psychologickou a ekonomickou.”

 

Podpisové archy pro podporovatele a podporovatelky Výzvy za bezpečný porod budou k dispozici na demonstraci „Chceme péči porodní asistentky v systému zdravotnictví“ dne 17. října 2011 od 15 hodin na Palackého náměstí v Praze a také na následujících místech: A-centrum, Vítkova 10, Praha 8, Brána k dětem, Náplavní 11, Praha 2, Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka, Jeseniova 19, Praha 3, Brána k dětem, Josefská 1, Brno a na konferenci Aktivní rodičovství 15. října 2011, Joštova 10, Brno.

 

Výzva za bezpečný porod.doc (75,5 kB)