Závěrečná řeč advokátů Hořejších- p. Krejzová ESLP 2015

08.12.2015 16:20

... "Je tedy nanejvýš důležité, aby Soud jednoznačně odmítl tvrzenou prioritu odbornosti lékařského monopolu nad lidskými právy. Jsou to lidská práva, která jsou ultimátním kritériem pro jakékoliv jednání, ať již států či jednotlivců, bez ohledu na to, o jak odborné jednání se jedná. Připuštění možnosti, aby odborníci mohli určovat rozsah a povahu lidských práv, je prvním krokem na cestě, která, dle Hayeka, vede do otroctví."

"Je zajisté lákavé přesunout svou volbu a odpovědnost za její činění na stát a jeho odborníky ve jménu bezpečí. Skutečností zůstává, že taková rezignace na svobodu nepřináší žádné dodatečné bezpečí a že úvodní dojem bezpečnosti je falešný. Stejně jako jakýkoli jiný diktát, autoritativní systém vyvolává rizika jiného druhu, které ve svém konečném výsledku odpovídají, rizikům spojeným se svobodou. Věřím, že se mnou budete zajedno, když řeknu, že osobní svoboda je neocenitelná a že nesmí být obětována ve jménu falešného dojmu bezpečí."

Celou závěrečnou řeč advokátů Hořejších si můžete přečíst i stáhnout ZDE.