Jde to i jinak

V současnosti se žena v České republice během svého těhotenství, porodu a šestinedělí setkává až se šedesáti odborníky, kteří pečují o zdraví její a novorozeného dítěte. Může takový počet poskytovatelů zaručit kontinuitu péče, která je zvláště v období mateřství velice důležitá?

 

Není sporu o tom, že každé těhotenství je jiné. Vyhodnocujeme-li zdraví matky a plodu, je brána v potaz rodinná anamnéza, podmínky, ze kterých nastávající rodiče pocházejí, jejich názory na zdravotní péči během těhotenství, při porodu i po něm a samozřejmě i psychika ženy a její naladění na miminko. Z logiky věci vyplývá, že i kdyby se sešli ti nejlepší odborníci, nemohou svou klientku poznat v takovém rozsahu, jako jedna pečující osoba, která provází ženu během celého těhotenství a jejíž péče je v případě potřeby provázaná s dalšími odborníky.

Jde to i jinak

Mnoha studiemi bylo prokázáno, že kontinuální péče PA je pohodlná, příjemná, efektivní, levná a hlavně bezpečná forma péče o těhotnou ženu, rodičku, ženu po porodu a v době šestinedělí i o jejího novorozence.

 

Inspiraci můžeme najít hned u našich zahraničních sousedů. V Německu mají systém, ve kterém porodní asistentka může být vedoucím ošetřovatelem. Porodní asistentky tu jsou partnery pro lékaře a gynekology, mohou mít pracovní smlouvy s jednou či více porodnicemi, anebo mohou své povolání vykonávat úplně samostatně. Samostatné porodní asistentky pak ženy doprovázejí při porodu na místě, které si žena k porodu vybere. Takovým místem může být porodnice, porodní dům, porod může také proběhnout doma. Ze zdravotního pojištění je porodním asistentkám hrazena péče o ženu během těhotenství, při porodu a v době šestinedělí, stejně jako péče o novorozence.

 

Nechceme nic mimořádného.

Chceme péči, která neodporuje nejnovějším poznatkům moderní vědy, chceme péči bezpečnou pro nás i naše děti - chceme péči PA ve všech bodech jejich kompetencí.

Anna Frantíková

Telefon: +420 776 76 84 78

E-mail: anna.frantikova@gmail.com 

Jolana Novotná

Telefon: +420 775 388 297

E-mail: jhamakova@gmail.com

 

 

Informace o nás

Jsme občanské sdružení Jde to i jinak, které se zajímá o české porodnictví. Současná situace nás vážně znepokojuje.

V období těhotenství, porodu a šestinedělí chceme pro sebe a pro své děti odpovídající péči hrazenou ze zdravotního pojištění. Chceme, aby ČR neprodleně sladila naši legislativu se směrnicí 80/155/EU, tak jak vyplývá z jejich povinností jako členského státu.
 
Péče porodní asistentky je efektivní, bezpečná, šetrná pro matku a dítě a přitom levná pro systém. Tato péče by přitom měla být provázána s dalšími odborníky, kteří jsou třeba, a měla by být automatická a na vysoké úrovni. 
 
Přejeme si, aby o nás v těhotenství pečovala jedna osoba – porodní asistentka. Chceme, aby nás doprovázela u porodu v místě, které si zvolíme. Chceme též, aby mohla o nás a naše dítě pečovat i v šestinedělí, protože tento způsob péče byl opakovaně prokázán jako efektivní, bezpečný a šetrný pro matku i dítě.
 
Naším přáním rovněž je, aby se v České republice pečovalo o těhotné a rodící ženy podle nejnovějších poznatků moderní vědy a aby matka a dítě byly v rámci této péče chápány jako neoddělitelná jednotka.