Střípky z historie Jde to I JINAK

Ivana Königsmarková: Čekalo se na mojí chybu

Ne nesvobodě při porodu!

"Vadí jí, že se z těhotných dělají nemocné a z porodu operace. Aby dopřála ženám přirozený porod, který české porodnice příliš nepodporují, začala je doprovázet i u domácích porodů. To se jí nakonec stalo osudným. Kromě boje za práva žen teď musí bojovat i sama za sebe."

ZDE

Bijeme na poplach! Veškeré snahy o změnu systému péče v českém porodnictví jsou sabotovány!

Komise ministerstva zdravotnictví pro porodnictví, kterou si před rokem vyžádaly porodní asistentky a příjemnkyně péče, byla letos v březnu zrušena. Místo ní byla jmenována jiná - vystupují v ní stejná jména jako v té minulé - porodník Feyreisel, gynekolog Dvořák, pediatrička Cabrnochová, neonatolog Čihař, porodní asistentka (spíše ženská sestra) od Apolináře Barešová. Tedy ti, kteří podepsali dokument, že situace je skvělá a nechtějí ji měnit. Dále zůstali zástupci ministerstva a pojišťoven. Zato v ní chybí zástupkyně obou organizací sdružujících i samostatné PA Vnoučková a Dorazilová, zástupkyně příjemkyň péče a právnička Hořejší, zástupkyně dul a biostatistička Pavlíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Šimůnková a také jediný lékař, který usiloval o změny - předseda Roztočil. Ministerstvo tento neuvěřitelný krok vysvětlilo tak, že v komisi se sešli - považte - zástupci dvou různých proudů a nedocházelo tedy ke konsenzu. Proto byla vytvořena komise, která se "umí dohodnout" (rozuměj zaujímá je jeden názorový proud), a bude tedy rozhodovat o porodních asistentkách a rodičkách zcela bez jejich přítomnosti.

ZDE si můžete přečíst otevřený dopis ministrovi, kde jsou další podrobnosti, a kde žádáme o vysvětlení a zaujmutí postoje:

 

Pohled právničky Zuzany Candiglioty na současnou situaci v porodnictví

 

"Práce skupiny skončila neúspěchem. Připravený dokument nebyl schválen," řekl iDNES.cz Polák. "Jednání byla absolutně neproduktivní. Jednou se dokonce stalo, že porodníci z něj odešli, takže dohoda byla bez šance. S panem ministrem jsme se proto dohodli, že uděláme užší skupinu, čistě zdravotně odbornou, aby se neopakovaly antipatie, které předchozí práci učinily absolutně nefunkční," POPSAL.

 

Průzkum ohledně poškozujících praktik v porodnictví v ČR a SR

Prosíme naše čtenáře o vyplnění a sdílení krátkého průzkumu ohledně poškozujících praktik v porodnictví v ČR a SR. Stačí se jen přihlásit na Váš účet na Facebooku:)

Jménem autorky Mgr. Michaely Mrowetz děkujeme!

www.facebook.com/events/629765443704061/?ref=22

 

Tisková zpráva Unie porodních asistentek

Významné osobnosti i odborníci posílají porodním asistentkám „Adventní přání“

Tisková zpráva Unie porodních asistentek

Praha, 3.12. 2012

 

Unie porodních asistentek si pro porodní asistentky a přátele porodních asistentek připravila adventní překvapení. Každý den, počínaje první adventní nedělí, bude zveřejňovat na svých internetových stránkách (www.unipa.cz) přání a slova podpory, která porodním asistentkám posílají české i zahraniční osobnosti.

 

První adventní neděli 2.12. 2012 představila Unie porodních asistentek první adventní přání, které v rámci projektu „Adventní překvapení pro porodní asistentky“ poslala senátorka Eliška Wagnerová: „Z celého srdce Vám, milé porodní asistentky, přeji, aby se vaše povolání, které je v celé Evropě tolik vážené, stalo stejně váženým i u nás v České republice. K tomu by měla posloužit taková právní úprava vašeho povolání, která by umožnila, abyste při jeho řádném vykonávání nebyly neustále ohrožovány trestním stíháním. Krásný a klidný adventní čas přeje Eliška Wagnerová, senátorka.

 

Nová adventní přání mohou zájemci najít každý adventní podvečer v 17:00 na internetových stránkách (www.unipa.cz) a na facebookovém profilu Unie porodních asistentek. Účast na projektu přislíbila třicítka významných osobností, mezi nimi legendární francouzský gyneklog Michel Odent, kandidátka na prezidentku Táňa Ficherová, ředitelka nadace Dobré vůle Olgy Havlové MUDr. Milena Černá či, americká rodinná terapeutka Naomi Aldort. Jejich podpora přichází v době, kdy porodní asistentky a jejich klientky usilují o zlepšení situace v českém porodnictví.

 „Chceme touto předvánoční akcí podpořit jak samostatné porodní asistentky, tak i kolegyně, které pracují v porodnicích. Jejich náročná profese stále čeká na společenské uznání, které tomuto starému a váženému povolání náleží.“ vysvětluje okolnosti vzniku projektu Adventní přání pro porodní asistentky Kateřina Hájková Klíčová, výkonná ředitelka Unie porodních asistentek

 

Pro více informací:

 

Kateřina Hájková Klíčová
výkonná ředitelka
Unie porodních asistentek
tel: +420 734 637 379

 

 

Zamyšlení nad demokracií a osobní zodpovědností

Je to téměř 23 od sametové revoluce. 23 let máme demokracii. Svobodu. Můžeme jet, kam chceme, myslet si, co chceme, vyslovit své názory.

23 let křehké demokracie, v naší zemi stále není jediný porodní dům, porodní asistentky nemohou vykonávat svou práci v souladu s českými zákony i mezinárodním právem, žena si fakticky nemůže vybrat místo k porodu, děti jsou stále po porodu rutinně odebírány matkám. Běžné osobní svobody jsou stále potlačovány.

Proč SE stále nic nezměnilo? Proč SE u nás oficiálně SMÍ rodit jen v porodnici? 40 let v myslích lidí napáchalo devastující škody. Většinová veřejnost stále patologii přijímá jako normu. SAMO SE ještě nikdy nic nevyřešilo a nevyřeší. ONO to tak nějak nevyhnije. Každý jednotlivec SÁM musí konat svým individuálním činem. Osobní svobody jdou ruku v ruce s osobní zodpovědností. Stát jsme my. Musíme stále znova a znova opakovat své požadavky politikům, tedy těm, které jsme si zvolili, že nás budou zastupovat. Připomínat jim, že zastupují demokratické principy a že chceme jen to, co je v souladu s demokracií a zákony. Myslet si můžou, co chtějí. Ale jsou placeni z našich daní, zvoleni námi.

Lékaři demonstrativně odešli z jednání pracovní skupiny při MZ pro změny v porodnictví. Přečetli stanovisko o tom, že oni žádné změny nepotřebují. Jim to tak vyhovuje. A demonstrativně odešli. ONI ty změny nepotřebují. Nikdo jiný nemá co chtít něco jiného. My vám určíme, co je pro vás nejlepší. MY to víme nejlíp. Ještě jsme v demokracii? MY jsme demokracie, my musíme CHTÍT a důrazně ŽÁDAT, ne jen pasivně čekat na změnu. Samo SE nic nezmění.

Není možné, aby nám stále říkali, abychom šli jinam, když se nám to, co nám nabízejí, nelíbí. Platíme je ze svých daní za naši práci.

Děkuji všem, kteří vymyslí, jak tuto situaci pomoci změnit. Pro nás, pro naše budoucí generace.

Děkuji všem, kteří se v tomto státě aktivně zasazují o změnu a nosí svou kůži veřejně na trh.

Děkuji porodním asistentkám Ivaně Königsmarkové a Marii Vnoučkové za osvětu v porodnictví a podporu ženám. Děkuji Adéle Hořejší, Markétě Pavlíkové a Radmile Dorazilové za jejich účast, práci a trpělivost ve skupině pro změny v porodnictví při MZ. Děkuji Michaele Mrowetz za neúnavnou práci při léčbě separačních a porodních traumat a za aktivní podporu raného kontaktu a matek, aby byly se svými dětmi. Děkuji Adéle Hořejší za její intervenci u Apolináře.

Děkuji vám všem, které/kteří píšete a posíláte příběhy pro Ivanu a které/kteří podporujete jiné ženy, také aby mohly být se svými dětmi, či jinak pomáháte ke změnám, děkuji všem otevřeným myslím.

Šárka Jirsáková

 

Zdroj:  www.pribehyproivanu.cz

Ženy, matky: Víte, co se děje s Vaším děťátkem na tzv. observačním bodě?

Je opravdu nutné, aby si v dnešní době volaly ženy do porodnice na pomoc právníka? Proč zdravotní personál bere po porodu matkám zdravé děti? Je to proto, aby obsadili pořízené inkubátory? Aby novorozenecké sestry měly práci? Protože matka je pro dítě škodlivý element? Protože je matka po medicínsky vedeném porodu neschopná se o své dítě postarat? Protože podpora nepřetržitého kontaktu matky s dítětem je levné řešení? Co za vším stojí, moc zdravotníků, nebo proplácení jejich péče zdravotními pojišťovnami?

Jak by vypadala péče o matku a dítě při porodu a po porodu s vlastní porodní asistentkou? Podporovala by jejich kontakt, nebo jim děti brala a umísťovala na observační bod?

https://denikreferendum.cz/clanek/14185-panoptikum-u-apolinare

A tady je neupravená, původní verze článku

 

Tisková zpráva k celosvětovému dni porodních asistentek


Pátého května jsme si u příležitosti celosvětového dne porodních asistentek připomněli důležitost a výjimečnost této profese.

Náplň práce porodní asistentky tak, jak ji známe dnes, je v naší zemi značně omezená. Současná legislativa její kompetence stírá, předává jiným odborníkům, kteří však nemají takové možnosti a konkrétní vzdělání, jako studovaná porodní asistentka. Situace je vážná, neprospívá systému jako celku, porodním asistentkám a jejím kolegům, a především pak ženám samotným. Mnoho žen v České republice volá po možnosti projít si celé těhotenství, porod i šestinedělí, se samostatnou porodní asistentkou. 

Rodičovská iniciativa Jde to I JINAK podporuje profesi samostatných porodních asistentek, které budou moci pečovat o zdravou ženu již v období těhotenství. Poznají její zdravotní stav i osobní nastavení v širokých souvislostech, vyslechnou její přání a budou ji tak moci lépe podpořit při samotném porodním procesu. Svou péči budou poskytovat matce i dítěti jako nedělitelné jednotce, podpoří ženu v jejích rodičovských kompetencích. Pomohou jí s kojením, péčí o dítě, budou matku navštěvovat v době šestinedělí, nabídnou i praktickou pomoc a doporučí další odborníky, bude-li jich třeba. Žena tak nezůstane po porodu bez následné odborné péče.

Podle zahraničních studií se ukazuje, že kontinuální péče porodní asistentky je pro matku a dítě šetrnější, příjemnější, bezpečnější, efektivnější a levnější, než stávající model zdravotní péče.

Rodičovská iniciativa Jde to I JINAK poukazuje na nedostatečný systém zajištění péče o těhotnou, rodící ženu a její dítě v období šestinedělí. Ženy by měly mít možnost využít služeb samostatných porodních asistentek hrazenou ze zdravotního pojištění, pokud jim přijde adekvátní a pro ně vhodná. Ženy by měly mít možnost si zvolit místo porodu s odbornou asistencí zajištěnou takovým způsobem, aby míra rizika byla co nejnižší.

Rodičovská iniciativa Jde to I JINAK věří, že nastal čas na řešení palčivých otázek dostupnosti péče pro ženy a jejich děti. Je nutné, aby se naši zákonodárci začali zaobírat legislativními změnami, které zpřístupní péči soukromých porodních asistentek všem těm, kteří ji uznají pro sebe za nejlepší. Věříme, že tento proces nebude tak složitý a bezvýchodný, jak se nyní zdá. Máme možnost se podívat do okolních vyspělých zemí, kde tento model zdravotní péče již řadu let funguje a nese výborné výsledky.

 

Za Iniciativu Jde to I JINAK: Anna Frantíková; Jolana Hamáková; v Praze, dne 5. 5. 2012

www.ijinak.cz; https://www.facebook.com/chcemebabu

Petice za domácí porody a poskytování péče porodními asistentkami

Díky za iniciativu Mgr. Pavle Křížové

Petici svým podpisem můžete podpořit zde
 

Heger chce více pravomocí pro porodní asistentky

Podle ministra zdravotnictví Leoše Hegera by měly v budoucnu porodní asistentky pečovat o zdravé ženy v době těhotenství i po porodu. Psycholožka Michaela Mrowetz jeho iniciativu vítá a věří, že prolomí dosavadní většinový odpor k porodním asisitentkám.

Více zde

Idnes 22. února 2012

Názor na návrh M. Mrowetz
 

Soud rozhodl: Nemocnice musí ženám zajistit porodní asistentku i u porodu doma

Městský soud v Praze minulý týden (leden 2012) potvrdil, že rodičky mohou vyžadovat péči nemocniční porodní asistentky u domácího porodu za situace, kdy vinou úřadů a politiky státu není dostupná péče soukromých porodních asistentek.

Více se dozvíte zde

Vyšlo v tisku
:

Žena má právo rodit doma a nemocnice jí musí pomoci, rozhodl soud

Nemocnice má dle soudu zajistit porodní asistentku u porodu doma

Ivana Königsmarková: Rozsudek cítím jako velkou nespravedlnost